سیستم های تکنوود

تکنوود اولین چوب نسوز با کلاسه A2  در دنیا می باشد که زیبایی ویژه به ساختمان می بخشد. این محصول به علت وزن کم مشکلی برای معماران ایجاد نمی کند.
تکننود با ترکیب فوق العاده ای از طبیعت، بافت و احساس خوب چوب، سبکی، قابلیت بازیافت، استحکام را با خود به همراه دارد و مانع تورم، گره خوردن، ترک و شکستگی، قارچ و باکتری می شود و شما را فارغ از هزینه نگهداری و تعمیر می کند.
تمامی سیستم ها سبک، نسوز و دارای کلاسه A2 می باشد و در صورت سفارش، پروژه خاص نیز پذیرفته می شود.

انواع سیستم ها:

  • سیستم نما و سقف
  • سیستم سایه بان : کرکره ای- تاشو- ثابت
  • پرگولا
  • مبلمان شهری
  • بنا به در خواست مشتری، هر چهار طرف و یا سه طرف پروفیل ها با روکش چوب طبیعی پوشانده می شود.
  • طول استاندارد پروفیل ها 6 متر می باشد. اما می توان آن ها را کوتاه تر و یا بلند تر تا طول 7.5 متر تولید کرد.
  • دو سر انتهایی پروفیل ها بدون سرپوش هستند، اما در صورت نیاز مشتری سرپوش چوبی نیز تعبیه می گردد.
  • در پالت رنگی ما پنج رنگ موجود است، اما در صورت نیاز برای سفارش های بیش از 1000 متر، تولید رنگ های دیگر نیز انجام پذیر است.