سیستمهای پنجره کشویی تکنوود

سیستم پنجره کشویی  ما از پروفیل های مناسب شرایط فضای بیرونی طراحی شده است. بدین معنا که عمر سیستم شما برای سال های طولانی دوام داشته و زیبای خود را حفظ می کند. استفاده از چوب خالص در سیستم های متحرک به دلیل تغییر ابعاد آن با گذر زمان مشکل ساز است اما ما این مشکلات را به راحتی با تکنوود برطرف می کنیم.