این که درختان را برای فقط برای مصارف دارویی قطع کنیم، احترامی ست برای زندگی و طبیعت که نتیجه ی آن سرمایه ای برای آیندگان می باشد.
ما بر این باوریم که با مصرف محصولات تکنوود نه تنها شهررا زیباتر می نماییم، بلکه به آسمانی آبی تر و زیباتر نیز دست پیدا خواهیم کرد. جایگزینی محصولات تکنوود به جای چوب خام موثرترین راه حل برای معضل قطع درختان می باشد که معرفی این روش می تواند رسالتی برای تمامی معماران طبیعت دوست باشد.
متخصصان حرفه ای تکنوود با استفاده از بهترین تکنولوژی های روز می توانند میزان مصرف چوب در پروژه های مختلف به دو درصد رسانند؛ بدین معنا در پروژه ای که برای اجرای آن نیاز به صد درخت است، با مصرف تکنوود آن را به دو درخت کاهش داده و 98 درخت را حفظ می کنیم.

ما مفتخریم که درراستای حفاظت از محیط زیست و تجارت سبز، با سازمان fsc (forest stewardship council) که یک موسسه بین المللی در زمینه ی نظارت بر جنگل ها می باشد، همکاری کرده ایم. همپنین با مدیریت برنامه جهانی حفاطت از جنگل ها (coc)، ایجاد استانداردهای بین المللی، نظارت بر سازمان های فعال در این زمینه که از جمله وظایف این موسسه می باشد، هدف اصلی خود که همان یجاد استانداردهایی برای مصرف صحیح از چوب می باشد را ترویج نماییم.